Belbin teamroller og forskningsarbejde

Som del af teamudviklingen benytter vi det mest anvendte koncept til forståelse og analyse af teamroller, udviklet af den anerkendte doktor i psykologi Meredith Belbin.

Dr. Belbin og hans forskningsteam identificerede gennem ni års studie af 120 ledelsesteams på Henley Management College de ni forskellige teamroller, som alle er en forudsætning for et helstøbt team.

De ni teamroller

  • Formidler
  • Opstarter
  • Kontaktskaber
  • Organisator
  • Koordinator
  • Afslutter
  • Specialist
  • Analysator
  • Idémand

Et team består ikke altid af ni teammedlemmer. Heldigvis kan hvert teammedlem varetage en eller flere af de ni teamroller, Belbin har defineret.

Ét teammedlem har flere teamroller

Helt konkret betyder det, at ét teammedlem kan have ”kontaktskaber” som fremherskende teamrolle, og samtidig have sekundære teamroller som fx ”koordinator” og ”idémand”. Læs mere om Belbins forskningsarbejde på www.belbin.com.

Den rigtige sammensætning af teamroller


Er der for mange med samme teamrolle?

Der kan typisk opstå konflikter, hvis flere teammedlemmers adfærd overlapper én teamrolle. Har jeres team fx tre teammedlemmer, som har ”idémand” som primær teamrolle, kan der opstå konflikter. Disse tre teammedlemmer kan bevidst eller ubevidst kæmpe for at udfylde den samme teamrolle.

Teamets formål og sammensætning af teamroller

Teamets formål er afgørende for balancen i rollefordelingen. Er teamet sammensat for at generere idéer og udvikling, kan det fx alligevel være en fordel at have rollen ”ídémand” godt repræsenteret i teamet.

Hvad nu hvis teamet mangler en teamrolle?

Mangler teamet en ”afslutter”, og har flere med teamrollen ”idémand”, kan teamet holde sig selv fast i idéfasen i et projekt, og dermed have svært ved at få afsluttet projektet.

Her er kan Belbin analysen vise hvilke teammedlemmer, der potentielt kan afhjælpe situationen ved øget opmærksomhed på en sekundær teamrolle. Alternativt kan analysen føre til rekruttering af en ny medarbejder med den relevante teamrolle.

Er der konflikter i teamet?

En skæv eller ensidig fordeling af teamrollerne kan medføre konflikter i et team, og dermed dårlige resultater og mangel på teamudvikling. Belbins forskningsarbejde på Henley viste fx at teams bestående af medlemmer med et meget højt fagligt niveau, kunne have meget svært ved at samarbejde på grund af rollesammensætningen.

Book en Belbin analyse på 7020 5022.

Med en Belbin teamrolle analyse og Belbin kursus opnår I den nødvendige forståelse for rollefordelingen i jeres team, og opnår bedre samarbejde, kommunikation og resultater i jeres team.