BELBIN ANALYSE & TEAMROLLER

I teamopbygning og den efterfølgende teamudvikling er det vigtigt at kende de teamroller, de enkelte medlemmer har. En Belbin analyse giver dette kendskab, og gør det langt lettere at sammensætte eller udvikle et team, der kan levere den ønskede kvalitet, effektivitet og team performance.

I processen er det grundlæggende, at teamets medlemmer selv opnår et indgående kendskab til både deres egen og hinandens roller i teamet.

Belbin analyse, teori og praktiske øvelser

En af Mak&Pars certificerede Belbin konsulenter udarbejder jeres Belbin analyse og de beskrivende rapporter. Belbin analysen viser både det enkelte teammedlems teamroller og bidrag til teamet, samt hele teamets samlede ressourcer og profil.

En Belbin analyse kan med fordel indarbejdes i et dedikeret kursus, hvor I ud over jeres teamrolle profiler, introduceret til Belbins teori. Hos Mak&Par kombineres jeres Belbin analyse med praktiske og konkrete øvelser, som øger jeres forståelse og bidrager til dialogen.

» Læs om Belbin kurset

Dialogværktøj og rolleafklaring

En Belbin analyse er et dialogværktøj, fordi I med rolleafklaringen får mulighed for en konstruktiv og konkret snak om, hvordan I bedst muligt udnytter ressourcerne i teamet, så I opnår det bedst mulige resultat.

Med dialogværktøjet kan I forbedre jeres kommunikation og få åbnet op for en større forståelse. En forståelse, der ofte kan afdække og løse konflikter med rod i en begrænset indsigt i rollefordelingen og forskelligheder i teamet.

» Læs om Belbin Teamroller

Hvornår er en Belbin analyse en fordel?

I kan med fordel få lavet en Belbin analyse af jeres teamroller når:

  • I laver omorganiseringer i virksomheden

  • I skal sammensætte en ny dynamisk projektgruppe

  • I skal ansætte en medarbejder, som skal indgå i jeres team

  • I oplever, at I mangler overblik over kompetencer og rollefordeling

  • I har konflikter ved overlappende roller, og mangler et dialogværktøj

  • I er et team, som ønsker at optimere jeres teamudvikling

  • I er en ledergruppe, som vil afklare jeres rollefordeling

Hvad kan resultaterne af Belbins teamrolle analyse bruges til?

I bliver hver især introduceret til jeres personlige teamrolle profil, og opnår en afklaring af, hvad I hver især bidrager med til teamet.

Med rolleafklaringen får I et konkret dialogværktøj. De praktiske øvelser på Belbin kurset hjælper jer med den konkrete forståelse, og vi hjælper jer igang med dialogen.

Individuelt og som team vil I ud fra resultaterne af Belbin analysen kunne se, hvilke udviklingsområder I har, i forhold til teamets målsætning.

Book et Belbin Teamrolle kursus på 7020 5022

FACTS:

Tid: Fra 1 til 3 dage.

Analyse:
Gennemføres forud for kurset.

Deltagerantal:
Fra 6 kursister.

Rammer:
Inden- og udendørs kursus.