TEAMUDVIKLING

Teamudvikling er for det kompetente og velfungerende team, som vil nå endnu længere. Ved teamudvikling har vi fokus på den samlede proces, og lægger også vægt på teoretisk fundering og grundig foranalyse. I samarbejde med jer udvikler vi et kursus med mærkbar effekt på jeres team.

  • Maximere
  • Udvikle
  • Forbedre

Som High Performance team når I resultater, der er større end summen af de enkelte teammedlemmers input. Teamudvikling på High Performance kurset tager udgangspunkt i teorier om team performance, og teorierne afprøves i praksis gennem udvalgte opgaver og aktive øvelser.

Er I en nyligt sammensat gruppe, som vil opnå at samarbejde som et team, er teambuilding mere relevant for jer.
» Fra gruppe til team
» Teambuilding med Mak&Par

10 skarpe om teamudvikling

• Gensidigt engagement
• Proaktivt team
• High performance team
• Potentielt og ægte team
• Kollektive resultater
• Selvstyrende team
• Kontinuerlig udvikling
• Styrker og potentialer
• Analyse og teori
• Procesoptimering

Derfor vælger I Mak&Par

- Ingen lange foredrag men konkrete og involverende aktiviteter

Et kursus i teamudvikling ved Mak&Par er andet og mere end fremlægning af teori og foredragslignende taler om, hvordan vi mener, I kan gøre tingene bedre.

Mak&Par arbejder med experiential learning, aktive øvelser og facilitering, som involverer jer dybt i processen både før, under og efter kurset. Derfor bliver jeres læring og teamudvikling stærkt forankret.

Find potentialet og giv teamet et løft

Under grundig foranalyse vil vi sammen finde jeres udviklingspotentialer. På baggrund af analysen udarbejder vi et program med stærke læringsbilleder, som forankrer jeres læring og teamudvikling.

Gennemprøvede teorier om team performance danner fundamentet for jeres teamudvikling på et Mak&Par kursus. Forudsætningen er jeres egen motivation for at udvikle jeres team, og at I er klar til forandring.

Styrk fokus og det proaktive

I teamudviklingen koncentrerer vi os om de reelle muligheder for øget team performance og holder et proaktivt fokus. Teammedlemmerne skal ikke alene have fokus på teamets udvikling, men også på gensidigt engagement.

Teamet skal være selvstyrende, og skal i højere grad være i stand til selv at formulere dets mål. Læs mere her.

Belbin ® Teamroller

 

Med Belbin teamrolle analyse får I afklaret jeres individuelle teamroller, og får overblik over teamets samlede styrker og udviklingssider.

Vi kombinerer Belbins teamrolle analyse med udvalgte aktive øvelser og opgaver, så I både i teori og praksis får et effektivt værktøj til dialog om jeres teamroller.
» Belbin & teamroller