TEAMDAGEN

Teamdagen er et aktivt teambuilding-arrangement, med fokus på samarbejdet og de gode relationer.

  • Øget arbejdsglæde styrker teamet
  • Oplevelser skaber læring og udvikling
  • Teambuilding der giver resultater

Et kursus der matcher jeres hverdag

Til jeres teamdag udvælger vi nøje sjove og spændende aktiviteter, samarbejdsopgaver og  teambuildingøvelser, som arbejder med jeres udfordringer. Det kan være alt fra omorganiseringer, over metaltræthed i afdelingen, til en positiv belønning for en god indsats.

Udbytte og læring gennem oplevelser

På jeres Teamdag kan I eksempelvis arbejde med opgaver, der kræver vidensdeling i teamet. Her vil I helt konkret opleve, hvad der kan se, hvis vidensdelingen ikke sker. Måske kan opgaven kun løses, hvis I frivilligt og aktivt byder ind med den viden, I hver især har fået.

Få motivation og engagement med hjem

På Teamdagen er det opgaver-debat-refleksion, der skal give jer et konkret udbytte med hjem. Kun gennem debat og refleksion kan man sikre, at den nye viden kan omsættes til ny motivation og engagement. Det er det, der skal løfte det daglige arbejde.

Et åbent og tillidsfuldt kursus skaber resultater

TEAMDAGEN starter med små icebreakers og energizers, som skaber energi og forbereder jer på en dag med leg, oplevelser og læring. I får lov til at grine sammen og ”røre” ved hinanden, så der skabes en åben, tillidsfuld og positiv stemning.

Med fokus på jeres formål

Teamdagen bygger på de emner og værdier, som I ønsker at styrke og udvikle i hverdagen – for eksempel:

  • Vidensdeling
  • Tillid
  • Arbejdsglæde
  • Win-win
  • Værdier
  • Forandring

TEAMDAGEN skaber nye kompetencer

På TEAMDAGEN vil alle blive engageret - både den medarbejder der mest bruger hovedet, og den der mest bruger fysikken. TEAMDAGEN er teambuilding for alle.

Succes bygger på enighed om målene

Forberedelse er den halve succes! Derfor bruger vi altid energi på at afklare, hvilke mål I har med kurset. Det betyder i praksis at vi komponerer en dag, hvor hvert element passer til jeres mål og prioriteringer. Det giver resultater, der har værdi ud over Teamdagen.

Book Teamdagen på 26232331 eller bestil opringning.

FACTS
Tid: Fra 4 timer til 2 dage.
Deltagerantal: Fra 20 til 600 deltagere.
Rammer: Uden- og indendørs kursus.