TEAMKURSUS
- FRA GRUPPE TIL TEAM

FRA GRUPPE TIL TEAM er et teamkursus som understøtter jeres proces, når I vil udvikle jer fra gruppe til team. Dette teambuilding kursus kombinerer i høj grad teamteori og praksis.

  • Skab et high performance team
  • Find teamets stærke sider
  • Udvikling der skaber værdi

Med udgangspunkt i teamperformance-modellen finder vi de indsatspunkter, som de praktiske øvelser fokuserer på.

Effektiv udvikling af jeres gruppe eller team

Kurset er oplagt ved opstart af projektteams, ved dannelse af nye teams og ved omorganiseringer eller som kickstart for et team, som er kørt fast. Fra gruppe til team skaber det overblik og den åbning, der synliggør gruppens, teamets eller afdelingens stærke/svage sider og potentielle udviklingsmuligheder.

Fra gruppe til High Performance Team

Vi starter teamkurset med et spændende indblik i teamprocesser og teamteori. Efter præsentation og debat om teamteori, kombineres det med teamopgaver og -øvelser i praksis.

Den teoretiske forståelse giver jer indblik i, hvad der kendetegner en gruppe, hvad der kendetegner et team og hvilke forudsætninger, der skal til for at I kan samarbejde som et team. » Se teamteori i Mak&Par

Hvis I er et eksisterende team, som ønsker at videreudvikle jeres samarbejde og blive et high performance team, så kan teamudvikling være mere relevant for jer.

Få nye erkendelser og bliv et stærkt team

I vil på kurset udføre aktive opgaver og øvelser for, at opnå en god erkendelse af jeres situation: Er I gruppe eller team - og hvad skal der til for, at I bliver et team?

Under hele kurset følger vi op på jeres læring og erkendelser, så I får begge dele grundigt forankret.

Et teamkursus der skaber forandring i hverdagen

I vil allerede på kurset opleve forandring i jeres kommunikation, jeres samarbejde og jeres overblik. Vi hjælper jer med forankring i jeres dagligdag, så fortryllelsen ikke hæves, når I tager hjem fra kurset.

Med udgangspunkt i jeres mål, kan vi også hjælpe jer med at udarbejde en konkret og håndgribelig teamaftale, en teamhåndbog eller en teamrolle-analyse. Det kan hjælpe jer med at fastholde jeres mål.

Sjovt, aktivt og motiverende

Selvfølgelig oplever I også mange sjove og forunderlige situationer undervejs – teambuilding skal også være sjovt. Kurset indeholder også små icebreakers og lege, så vi holder humøret højt - vi lærer meget mere når vi er positive og glade.

» Forarbejdet sikrer succesen

» Belbin teamrolle analyse

Book teamkursus på 26232331 eller bestil opringning.

FACTS
Tid: Fra 6 timer til flere dage.
Deltagerantal: Afhængigt af antallet af teams.
Rammer: Uden- og indendørs kursus.