BROBYGGERNE

BROBYGGERNE er et casekoncept som udfordrer jeres team i samarbejdsøvelser på flere niveauer, som udgangspunkt med fokus på kommunikation, idégenerering, problemløsning og teamånd.

Egne udfordringer i fleksibelt casekoncept

Brobyggerkonceptet er designet fleksibelt. Konceptet og de valgte samarbejdsøvelser udbygges og tilpasses så de tager hånd om specifikke udfordringer i jeres eget team. Gennem refleksion forankrer vi læringspunkterne, så jeres team tager erfaringen med hjem, og bliver i stand til at implementere den i dagligdagen.

Samarbejdsøvelser med konsekvenser

Har jeres team eksempelvis en udfordring i at bringe idéer på banen, bygger vi konkrete samarbejdsøvelser ind i konceptet, hvor jeres team både oplever konsekvenserne af manglende idégenerering, samt succesen når det lykkes. Under hele dette teambuilding kursus er refleksionen efter samarbejdsøvelserne også afgørende for teamets læring.

Udfordringer under nye rammer

I bliver i teams sat i rollen som medarbejdere i en entreprenørvirksomhed, som har afgivet bud på bygningen af verdens største, højeste og længste bro.

Det bedste samarbejde vinder

Hvert team repræsenterer en entreprenørvirksomhed, som med et stramt budget skal samarbejde om at anskaffe materialer, planlægge, få godkendt projektet og bygge en model af broen. Det team, der under samarbejdsøvelserne bygger den bedste bro inden for rammerne, får den store kontrakt.

Samarbejdsøvelser med refleksion

Vi arbejder med en kombination af samarbejdsøvelser og skriftlige, mundtlige og praktiske opgaver, der løbende følges op af refleksion og konklusion.

Forarbejdet sikrer succesen

Forudsætningerne for at dette kursus bliver en succes og skaber resultater når I kommer hjem, er et grundigt forarbejde. Vi fastlægger sammen jeres mål og afklarer kompetencer og udfordringer i jeres team, så vi kan tilpasse konceptet og udvælge de relevante samarbejdsøvelser til jer.

Erfaringer med hjem

Succesen afgøres ikke af konceptet i sig selv. Succesen afgøres af, hvor godt det lykkes at simulere de daglige udfordringer i jeres team, så I også kan bruge erfaringerne når I kommer hjem.

Kontakt Mak&Par

Kontakt Mak&Par på tlf. 7020 5022 og få et oplæg på BROBYGGERNE.

FACTS:

Tid: Fra 4 til 10 timer.

Deltagerantal:
Fra 4 til 48 deltagere.

Rammer: Udendørs kursus.


REFERENCER:

  • Arla Foods
  • GBS IT