ANERKENDENDE TILGANG
- DEN GODE HISTORIE

Historierne vi fortæller afspejler, hvor vi er på vej hen - og de kan både hjælpe os og begrænse os.

  • Vælg en løsnings-fokuseret-tilgang
  • Succes skaber mere succes
  • Positivt fokus skaber flere resultater

Vælg den anerkendende tilgang

Kurset ”DEN GODE HISTORIE – En anerkendende tilgang”, hjælper jer med at fokusere på de positive historier. Her flytter I fokus og energi fra det, der ikke virker, til alt det der virker - til det I er gode til sammen. Jo mere I fokuserer på det, I er gode til, jo mere vil I få af netop det.

Fokuser på løsningerne og skab mere succes

Med udgangspunkt i teorierne AI - Appreciative Inquiry (anerkendende tilgang) og LØFT (LØsningsFokuseret Tilgang), får teamet hjælp til at sætte skub i den positive proces. På kurset holder vi fokus, på det I er gode til, gennem aktiv anerkendelse mellem kollegerne. Efter aktiviteter og opgaveløsninger, bruger vi positiv refleksion for at flytte fokus fra problemerne til løsningerne. Det sikrer, at I hurtigt oplever de positive effekter, der er ved en anerkendende tilgang.

Skab fremgang gennem den gode historie

Rammen om kurset, hjælper med at holde fokus på de gode historier, I allerede har. Gennem storytelling bygger vi en ramme op om kurset, som både giver flow og involverer jer. Refleksionen hjælper jer med at fastholde jeres gode historier - også efter kurset.

Aktiv deltagelse skaber ny viden

Vi arbejder med aktiv involvering, fordi vi mener at det giver de bedste forudsætninger for læring. Programmet involverer jer derfor aktivt, fra start til slut. Processen på selve kurset kan se sådan ud:

  • Fælles intro med fokus på jeres emne
  • Kort intro af teorierne AI og LØFT
  • Rammesætning og storytelling
  • Holdopgaver med anerkendende refleksion
  • Samling, videndeling og opsummering
  • Mulighed for udarbejdelse af handlingsplan

I samarbejde med jer fastlægger vi rammen for et teamkursus, med fokus på jeres gode historier.

Book Den gode historie på 26232331 eller bestil opringning.

FACTS
Tid: Fra 4½ time til flere dage.
Deltagerantal: Fra 16 til ? deltagere.
Rammer: Uden- og indendørs kursus.