Etiske teser

VORES ETIK

Etiske overvejelser

Hos Mak&Par gør vi os løbende overvejelser om den etik vi ligger bag vores arbejde og kurser. Vi arbejder med udvikling af mennesker, og derfor finder vi det naturligt at forholde os til vores egen etiske kursusvirksomhed.

Ved vores opstart kontaktede vi Arbejdsmarkeds-Etisk Råd, som dengang havde udarbejdet fem teser for etisk kursusvirksomhed. Ved Mak&Par kan vi fuldt ud tilslutte os de fem teser, selvom rådet ikke længere eksisterer.

Du kan læse den korte udgave om de fem teser herunder, og den lange på http://www.etik.dk/p54.asp, som er kilde for oplysninger om teserne.

Fem teser for etisk kursusvirksomhed

Det etiske udgangspunkt for Mak&Pars arbejde og kurser er de fem teser om etisk kursusvirksomhed som blev udarbejdet af Arbejdsmarkeds-Etisk Råd (AMER). AMER eksisterede i 10 år indtil medio 2007.

Teserne er ment som etiske guidelines for en leder i valget af kurser til sine medarbejdere, og derfor kan det også være relevant for dig at forholde dig til teserne når du vælger kurser til personaleudvikling og medarbejderudvikling.

Tese 1

Personlig udvikling af medarbejderens kompetence er ønskelig for alle parter.

Ethvert menneske har et positivt potentiale, som bør have mulighed for at komme til udfoldelse. Rigtigt anvendt er livslang uddannelse oplagt både i arbejdsgivers og arbejdstagers interesse, ligesom der også er en samfundsinteresse i, at alle får lov til at udvikle deres evner. Mange moderne arbejdsopgaver kan kun løses ved udfoldelse af personlig kreativitet, og den inspiration, som kan opnås ved diverse kurser, er derfor endnu mere vigtig end tidligere.

Tese 2

Mennesket er unikt og skal respekteres som sådan.

I forhold til tilbud om kompetence- og personlighedsudviklende kurser betyder denne tese, at menneskers forskellighed og individuelle behov og integritet skal tages i betragtning. Mennesker har forskellige grænser for, hvad de ønsker og ikke ønsker at deltage i, og det bør virksomhedslederen respektere.

Tese 3

Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv skal respekteres.

Mange jobs fordrer personligt engagement og personlige kompetencer som tidligere var knyttet til privatlivet. Arbejdsgiveren/lederen skal respektere den enkeltes skel mellem arbejdsliv og privatliv. En virksomhed bør aldrig presse eller forsøge at påvirke medarbejderne til kompetence- og personlighedsudviklende kurser, der lægger op til totalt at opgive skellet mellem arbejdsliv og privatliv.

Tese 4

Det enkelte menneske kan aldrig have med et andet menneske at gøre, heller ikke i arbejdslivet, uden at det "holder det andet menneskes liv i sin hånd".

En leders anbefaling eller påvirkning for at få en medarbejder til at deltage i et kompetence- eller personlighedsudviklende kursus kan potentielt påvirke medarbejderens liv. Derfor har en sådan leder, som ethvert andet menneske, et stort etisk ansvar. Hun eller han må forvente af kursusudbyderne, at indholdet af kurserne er nøje og troværdigt beskrevet – også over for medarbejderne, inden de tager stilling til om de vil deltage i kurset.

Tese 5

Målet helliger ikke midlet.

Succeskriteriet for kompetence- og personlighedsudviklende kurser er ikke bare, at de bidrager til mere effektivitet. Der er midler, som ikke bør tages i anvendelse af nogen kursusudbyder uanset hvilket virksomhedsmæssigt formål, de måtte tjene.

Mere om de fem teser

Arbejdsmarkeds-Etisk Råd (AMER) har udviklet de 5 teser for etisk kursusvirksomhed inspireret af en kristen etik, men ifølge AMER er teserne så tilpas generelle, at de også vil være relevante for mennesker med andre livsopfattelser.

Vi i Mak&Par deler denne opfattelse, og tilslutter os således teserne fuldt ud. Du kan læse meget mere om hver af teserne og AMERs baggrund for udvikling af teserne på www.etik.dk/p54.asp, som er kilde for oplysninger om teserne.